pack

(-)
pack
(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till pack

Hur används ordet pack

 • "Per Persson utan sitt pack på hemmaplan"
 • "Alftas Per Persson är ute på turné med sitt nya pack."
 • "Att bara ta sitt pick och pack och flytta till ett annat jobb är heller inte så lätt."
 • "Filmen handlar om fem ungdomar, ” the brat pack ” som stängs in i ett klassrum och delar sina innersta hemligheter."
 • "Företagets tillverkning av sojabaserad och mjölkfri glass i stor- pack vid Åhusfabriken blir kvar."
 • "– Det kan ju bli spiken i kistan och att de tar sitt pick och pack och lämnar skolan, säger hon."
 • "– Ett klassiskt scenario är att någon kommer med sitt pick och pack för att flytta in, och där står 15 andra familjer som också tänker flytta in, säger Minnedal."
 • "Elsäkerhetsverket har utfärdat försäljningsförbud för en importerad spelkonsol av märket Wii U premium pack."
 • "Uppkommer det då är det dags att ta sitt pick och pack och lämna honom, säger Gottzén."
 • "Elin och Kyle Mc Callen tog sitt pick och pack och lämnade Stockholm i augusti."

Vad betyder pack inom vardagligt ?

Fotograf: Wikipedia
enskild människa eller grupp människor som anses sjaskiga och har en låg status

Möjliga synonymer till pack

Relaterat till pack

usling

orenlighet

underklass

hopsamling

klass

Diskussion om ordet pack

 • laktofil - 2009-12-28

  svenskt uttal är fel.

pack

packs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet pack

 • "a pack of thieves"

Ordet pack har 5 betydelser

 • Inom data
 • Inom spel
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom gymnastik
data
spel
militärväsen
generell
gymnastik

Ordet pack inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till pack (inom data)

Ordet pack inom spel

kortspel

Översättningar (inom spel)

Svenska
 • lek  [ spel ]

Ordet pack inom militärväsen

Synonymer till pack (inom militärväsen)

Ordet pack inom generell

a complete collection of similar things

a small parcel (as of cigarettes or film)

a group of hunting animals

a cream that cleanses and tones the skin

a sheet or blanket (either dry or wet) to wrap around the body for its therapeutic effect

a bundle (especially one carried on the back)

Synonymer till pack (inom generell)

Ordet pack inom gymnastik

Synonymer till pack (inom gymnastik)

Möjliga synonymer till pack (inom gymnastik)

Diskussion om ordet pack

pack

pack
packed
packed
Verb

Översättningar (inom gymnastik)

Hur används ordet pack

 • "She packs a gun when she goes into the mountains"
 • "The crowd packed the auditorium"
 • "the theater was jampacked"
 • "pack the books into the boxes"
 • "This singer always packs the concert halls"
 • "They murder trial packed the court house"
 • "Pack your tents to the top of the mountain"
 • "pack a jury"
 • "pack the faucet"

Ordet pack har 8 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom vardagligt
 • Inom nedsättande
 • Inom luftfart
 • Inom byggnadskonst
 • Inom mat
fåglar
generell
ALLMÄNT
vardagligt
nedsättande
luftfart
byggnadskonst
mat

Ordet pack inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till pack (inom fåglar)

Möjliga synonymer till pack (inom fåglar)

Ordet pack inom generell

arrange in a container

fill to capacity

carry, as on one's back

set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome

seal with packing

load with a pack

(inom generell)

Ordet pack inom ALLMÄNT

compress into a wad

Synonymer till pack (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till pack (inom ALLMÄNT)

Ordet pack inom vardagligt

Synonymer till pack (inom vardagligt)

Ordet pack inom nedsättande

Synonymer till pack (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till pack (inom nedsättande)

Ordet pack inom luftfart

Synonymer till pack (inom luftfart)

Ordet pack inom byggnadskonst

Synonymer till pack (inom byggnadskonst)

Ordet pack inom mat

Synonymer till pack (inom mat)

Möjliga synonymer till pack (inom mat)

Diskussion om ordet pack