uppvällning

uppvällningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder uppvällning inom generell ?

vertikal rörelse i vatten som ersätter ytvatten med vatten från djupare lager

Diskussion om ordet uppvällning