utlakning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet utlakning

  • "– Genom att lägga ett tätt lock över tippen hindrar man utlakning av föroreningar, så de får ligga liksom inkapslade där för all framtid, säger Michael Dahlman, projektledare Kristianstads kommun"
  • "Det visar en studie kring utlakning av kväve och kvicksilver från stormskadad skog som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört inom ramen för Skogsstyrelsens projekt Stormanalys."
  • "Högre temperaturer innebär en ökad nedbrytningstakt av organiska ämnen i marken, vilket innebär ökad produktion av humusämnen samtidigt som en ökad nederbörd innebär en ökad utlakning av dessa ämnen, säger Jonas Hagström."

Relaterat till utlakning

uttömning

vatten

Diskussion om ordet utlakning