transpiration

transpirationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till transpiration

Vad betyder transpiration inom anatomi ?

svettning, utdunstning

Möjliga synonymer till transpiration

Relaterat till transpiration

uttömning

utträde

värme

Diskussion om ordet transpiration

transpiration

transpirations
Substantiv

Ordet transpiration har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom medicin
bildligt
generell
medicin

Ordet transpiration inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till transpiration (inom bildligt)

Ordet transpiration inom generell

the passage of gases through fine tubes because of differences in pressure or temperature

the emission of water vapor from the leaves of plants

Ordet transpiration inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till transpiration (inom medicin)

Möjliga synonymer till transpiration (inom medicin)

Diskussion om ordet transpiration