fluss

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till fluss

Fotograf: Wikipedia

Ordet fluss har 2 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom generell
kemi
generell

Vad betyder fluss inom kemi ?

tillsats vid smältning för sänkning av smältpunkten

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till fluss (inom kemi)

Möjliga synonymer till fluss (inom kemi)

Relaterat till fluss (inom kemi)

ohälsa

uttömning

utträde

smältning

vatten

Ordet fluss inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till fluss (inom generell)

Diskussion om ordet fluss