växelbruk

växelbruket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet växelbruk

 • "– Jag kör med växelbruk istället."
 • "Rapsodlingen måste ställas om till andra metoder eftersom rapsen behövs och fungerar väl i växelbruk."
 • "De tål till exempel inte för mycket gödsel, utan det gäller att ha ett fungerande växelbruk med slåttervallar, säger Björn Ingemarsson, ekobonde, som odlat kulturspannmål i över 20 år."
 • "Redan 1988 ställde han om, men tyckte att det var svårt att odla de moderna spannmålen på ekologiskt vis med växelbruk och utan bekämpningsmedel, så efter några år började han titta på alternativ."
 • "Under hela sitt liv idkade Bergman ett fruktbart växelbruk mellan film och teater."
 • "Han kallar det växelbruk i hjärnan, säger Kalle Lind."
 • "– Ja, det ena ger det andra så det är bara bra med lite växelbruk, säger hon."
 • "Priset får hon ” för sin omisskännliga ton och ett lyckosamt växelbruk mellan genrer där hon levandegjort en komplex norrländsk erfarenhet."

Rim på växelbruk

Vad betyder växelbruk inom jordbruk ?

Fotograf: Wikipedia
Växelbruk är en agrikulturell metod som innebär att man skiftar grödorna på ett fält eller att man låter det ligga i träda under vissa år. https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xelbruk

Diskussion om ordet växelbruk

växelbruk

växtföljden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet växelbruk

 • "– Jag kör med växelbruk istället."
 • "Rapsodlingen måste ställas om till andra metoder eftersom rapsen behövs och fungerar väl i växelbruk."
 • "De tål till exempel inte för mycket gödsel, utan det gäller att ha ett fungerande växelbruk med slåttervallar, säger Björn Ingemarsson, ekobonde, som odlat kulturspannmål i över 20 år."
 • "Redan 1988 ställde han om, men tyckte att det var svårt att odla de moderna spannmålen på ekologiskt vis med växelbruk och utan bekämpningsmedel, så efter några år började han titta på alternativ."
 • "Under hela sitt liv idkade Bergman ett fruktbart växelbruk mellan film och teater."
 • "Han kallar det växelbruk i hjärnan, säger Kalle Lind."
 • "– Ja, det ena ger det andra så det är bara bra med lite växelbruk, säger hon."
 • "Priset får hon ” för sin omisskännliga ton och ett lyckosamt växelbruk mellan genrer där hon levandegjort en komplex norrländsk erfarenhet."

Rim på växelbruk

Ordet växelbruk inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet växelbruk