varje

Adjektiv

Hur används ordet varje

 • "Vi ska se på varje enskild patients individuella behov och vilka möjligheter vi kan hitta för just den personen, säger Carina Söderholm."
 • "– Just nu de här veckorna säljer vi de här äggen varje dag, säger Peter Fransson, äggproducent."
 • "2011 bildades Ringamåla fiber ekonomisk förening och varje hushåll bidrog med 20 000 kronor vardera."
 • "– Vi har ett antal anmälningsärenden som kommer in varje år."
 • "Tanken är eleverna ska vara klara med skolarbetet när de lämnar skolan varje dag."
 • "Spelade nästan varje helg"
 • "I dag var senaste dagen för länsstyrelsen att fatta beslut om hur många varje kommun i Blekinge ska ta emot av de 201 personer med uppehållstillstånd som anvisades platser under 2017."
 • "– Vi är övertygade om att HIF stannar kvar och det är det vi jobbar för varje dag."
 • "De standardiserade vårdförlopp som införs inom cancervården är specifika för varje cancerdiagnos."
 • "Handlingarna som skickades till journalisten var då så maskerade att endast rubrikerna i varje avsnitt syntes, med hänsyn till sekretess."

Vad betyder varje inom medicin ?

varenda, var, alla, 100% av

Möjliga synonymer till varje

Diskussion om ordet varje

 • p_shishmanov - 2010-10-23

  Varje means every.

varje

determinant

Översättningar

Hur används ordet varje

 • "Vi ska se på varje enskild patients individuella behov och vilka möjligheter vi kan hitta för just den personen, säger Carina Söderholm."
 • "– Just nu de här veckorna säljer vi de här äggen varje dag, säger Peter Fransson, äggproducent."
 • "2011 bildades Ringamåla fiber ekonomisk förening och varje hushåll bidrog med 20 000 kronor vardera."
 • "– Vi har ett antal anmälningsärenden som kommer in varje år."
 • "Tanken är eleverna ska vara klara med skolarbetet när de lämnar skolan varje dag."
 • "Spelade nästan varje helg"
 • "I dag var senaste dagen för länsstyrelsen att fatta beslut om hur många varje kommun i Blekinge ska ta emot av de 201 personer med uppehållstillstånd som anvisades platser under 2017."
 • "– Vi är övertygade om att HIF stannar kvar och det är det vi jobbar för varje dag."
 • "De standardiserade vårdförlopp som införs inom cancervården är specifika för varje cancerdiagnos."
 • "Handlingarna som skickades till journalisten var då så maskerade att endast rubrikerna i varje avsnitt syntes, med hänsyn till sekretess."

Vad betyder varje inom medicin ?

varenda, var, alla, 100% av

Diskussion om ordet varje

varje

Pronomen

Hur används ordet varje

 • "Vi ska se på varje enskild patients individuella behov och vilka möjligheter vi kan hitta för just den personen, säger Carina Söderholm."
 • "– Just nu de här veckorna säljer vi de här äggen varje dag, säger Peter Fransson, äggproducent."
 • "2011 bildades Ringamåla fiber ekonomisk förening och varje hushåll bidrog med 20 000 kronor vardera."
 • "– Vi har ett antal anmälningsärenden som kommer in varje år."
 • "Tanken är eleverna ska vara klara med skolarbetet när de lämnar skolan varje dag."
 • "Spelade nästan varje helg"
 • "I dag var senaste dagen för länsstyrelsen att fatta beslut om hur många varje kommun i Blekinge ska ta emot av de 201 personer med uppehållstillstånd som anvisades platser under 2017."
 • "– Vi är övertygade om att HIF stannar kvar och det är det vi jobbar för varje dag."
 • "De standardiserade vårdförlopp som införs inom cancervården är specifika för varje cancerdiagnos."
 • "Handlingarna som skickades till journalisten var då så maskerade att endast rubrikerna i varje avsnitt syntes, med hänsyn till sekretess."

Vad betyder varje inom generell ?

varenda, var, alla, 100% av

Diskussion om ordet varje