klabb

klabbet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till klabb

Hur används ordet klabb

  • "- Det är lite klabb och babb i perioder."

Ordet klabb har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom meteorologi
  • Inom data
vardagligt
meteorologi
data

Vad betyder klabb inom vardagligt ?

vedträ; (tjockt) trästycke, vedstycke

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till klabb (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till klabb (inom vardagligt)

Ordet klabb inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Engelska
  • slush  [ meteorologi ]

Synonymer till klabb (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till klabb (inom meteorologi)

Ordet klabb inom data

Översättningar (inom data)

Engelska

Synonymer till klabb (inom data)

Möjliga synonymer till klabb (inom data)

Relaterat till klabb (inom data)

fukt

Diskussion om ordet klabb

klabb

klabben
klabbar
klabbarna
Substantiv [n]

Översättningar (inom data)

Synonymer till klabb (inom data)

Hur böjs ordet klabb på svenska?

Obestämd singular: klabb
Bestämd singular: klabben
Obestämd plural: klabbar
Bestämd plural: klabbarna

Hur används ordet klabb

  • "- Det är lite klabb och babb i perioder."

Vad betyder klabb inom skogsbruk ?

vedträ; (tjockt) trästycke, vedstycke

Möjliga synonymer till klabb

Relaterat till klabb

stöd

Diskussion om ordet klabb