vernacular

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till vernacular

Hur används ordet vernacular

  • "a vernacular term"
  • "vernacular speakers"

Diskussion om ordet vernacular

vernacular

vernaculars
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet vernacular har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom nedsättande
  • Inom generell
lingvistik
nedsättande
generell

Ordet vernacular inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Möjliga synonymer till vernacular (inom lingvistik)

Ordet vernacular inom nedsättande

Synonymer till vernacular (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till vernacular (inom nedsättande)

Ordet vernacular inom generell

the everyday speech of the people (as distinguished from literary language)

Diskussion om ordet vernacular