vertikal

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till vertikal

Hur används ordet vertikal

  • "Vintergatan vertikal"
  • "I augusti stod Vintergatan i en vertikal linje från horisonten och rakt upp, berättar han, och det är just ” den stående galaxen ” som blivit ett häftigt motiv."
  • "Nu satsar Falkenberg Energi tillsammans med Eon 17 miljoner kronor för att bygga fyra prototyper av vertikal vindkraft på vardera 200 kilowatt."
  • "Innan dess ska Rättsmedicinalverket i en så kallad vertikal revision ha redogjort exakt för hur blodprovet togs och analyserades."
  • "Hurtig har begärt en noggrann analys – en så kallad vertikal revision – av exakt hur det gick till när Rättsmedicinalverket ( RMV ) tog prover från det döda spädbarnet och analyserade dem i samband med obduktion."
  • "- Williamson har studerat i vilka sammanhang det är bra att företag ägnar sig åt så kallad vertikal integration, till exempel att gruvbolaget LKAB äger gruvan, pelletsverken, tågen och järnvägen."
  • "Hurtig har begärt en noggrann analys – en så kallad vertikal revision – av exakt hur det gick till när Rättsmedicinalverket ( RMV ) tog prover från det döda spädbarnet och analyserade dem i samband med obduktion."
  • "Om en lågt stående sol skiner på dessa kristaller ses en långsträckt vertikal pelare som går genom solen."
  • "Det är nästan som en hel vertikal stad inne på en övergiven byggplats."
  • "Blev en vertikal stad"

Vad betyder vertikal inom vardagligt ?

Fotograf: Wikipedia
som är riktad rakt uppåt eller rakt nedåt; ''om en yta'' som har en riktning som går rakt uppåt eller rakt nedåt

Möjliga synonymer till vertikal

Diskussion om ordet vertikal