Vulgata

Vulgatan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder Vulgata inom religion ?

Fotograf: Wikipedia
katolska kyrkans oficiella latinska bibelöversättning

Diskussion om ordet Vulgata

vulgata

(-)(-)(-)
Substantiv

Ordet vulgata inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet vulgata

Vulgata

Namn

Ordet Vulgata inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet Vulgata