slam

slammet
slam
slammen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till slam

Hur böjs ordet slam på svenska?

Obestämd singular: slam
Bestämd singular: slammet
Obestämd plural: slam
Bestämd plural: slammen

Hur används ordet slam

 • "Det innehåller slam som han sugit men det är inget läckage, sade Torbjörn Svensson på Räddningstjänsten Östra Blekinge, inledningsvis."
 • "En annan del av projektet är en förstudie om utvinning av biogas ur slam från enskilda avlopp."
 • "Den planerade anläggningen ska utöver matavfall även kunna hantera slam, och den planerade produktionen ska räcka till att köra 200 personbilar eller 4 stadsbussar."
 • "Försök pågår på med torrt och luktfritt slam på små provytor i norra Sverige där man undersöker om de ger en tillväxt samt om de kan ge några negativa miljöpåverkningar."
 • "Förbudet att lagra slam från årsskiftet har lett fram till en ny metod för att producera el."
 • "Falu energis nya rötgasanläggning vid Främbyverket gör miljövänlig el av slam och fett."
 • "Västerbergs folkhögskola i Storvik startar en utbildning för ståuppkomik och poetry slam hösten 2008."
 • "Gävlelag vann i poetry slam"
 • "Ett lag från Gävle blev i helgen svenska mästare i poetry slam, som är poesi-berättande i ståuppform."
 • "– Att man faktiskt lyckades vinna en grand slam, det är ju helt sjukt egentligen, sen att vinna Wimbledon det är ju väldigt speciellt, säger Stefan Olsson."

Vad betyder slam inom geologi ?

storslam eller lillslam, det att vinna alla stick /förutom ett/

Möjliga synonymer till slam

Relaterat till slam

förlustelse

återstod

fukt

orenlighet

sumpmark

simmighet

Diskussion om ordet slam

slam

slams
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet slam har 4 betydelser

 • Inom vulgärt
 • Inom spel
 • Inom generell
 • Inom vapen
vulgärt
spel
generell
vapen

Ordet slam inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Ordet slam inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Möjliga synonymer till slam (inom spel)

Ordet slam inom generell

winning all or all but one of the tricks in bridge

Ordet slam inom vapen

Synonymer till slam (inom vapen)

Diskussion om ordet slam

slam

slam
slammed
slammed
Verb

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Synonymer till slam (inom vapen)

Hur används ordet slam

 • "He slammed the door shut"
 • "He slammed the book on the table"

Ordet slam har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vulgärt
 • Inom sport
 • Inom vardagligt
generell
vulgärt
sport
vardagligt

Ordet slam inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till slam (inom generell)

Möjliga synonymer till slam (inom generell)

Ordet slam inom vulgärt

close violently

Översättningar (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till slam (inom vulgärt)

Ordet slam inom sport

strike violently

Översättningar (inom sport)

Synonymer till slam (inom sport)

Ordet slam inom vardagligt

throw violently

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till slam (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till slam (inom vardagligt)

Diskussion om ordet slam