besanna

besannar
besannade
besannat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet besanna på svenska?

Presens: besannar
Preteritum: besannade
Supinum: besannat

Vad betyder besanna inom bildligt ?

påvisa sanningen

Diskussion om ordet besanna