utvisa

utvisar
utvisade
utvisat
Verb

Översättningar

Övrig relation till utvisa

Synonymer till utvisa

Hur böjs ordet utvisa på svenska?

Presens: utvisar
Preteritum: utvisade
Supinum: utvisat

Hur används ordet utvisa

 • "Sedan får framtiden utvisa om det blir nya rättsprocesser eller skadeståndsanspråk här, säger Peter Lilja, landstingsdirektör."
 • "För att lyckas utvisa fler personer som uppehåller sig illegalt i landet har Gränspolisen i region syd skickat ut personlistor till flera av kommunernas socialtjänster och begärt att få ta del av adressuppgifter."
 • "De 16-åriga systrarna Mirna, Maysaa och Mimo går i nionde klass och klasskamraterna vägrade att acceptera Migrationsverkets beslut för ett halvår sedan att utvisa familjen till Libanon."
 • "Jag tycker att svensk regering måste ta sitt ansvar, och vänta med att utvisa tills det är lugnare i Afghanistan."
 • "– Det får tiden utvisa nu."
 • "Framtiden får utvisa hur det blir."
 • "– Jag vill ha svar på om det finns möjlighet att utvisa dem och inom ett par veckor borde jag ha svar på det."
 • "Migrationsverket har tittat på fallet och skriver i ett svar till Blekinge tingsrätt att det är olämpligt att utvisa kvinnan."
 • "I samband med att hon gjorde sin sakframställan bad chefsåklagaren Pernilla Åström rätten att titta på möjligheten att utvisa paret om de döms."
 • "Pernilla Åström ber rätten att titta på möjligheten att utvisa paret efter domen."

Vad betyder utvisa inom religion ?

inte låta någon vara kvar i ett land; tvinga någon ut ur landet

Möjliga synonymer till utvisa

Relaterat till utvisa

bekräftelse

beteckning

förbannelse

bevis

fördrivning

betydelse

utdrivning

utdrivning

Diskussion om ordet utvisa

 • - 2010-03-26

  Utvisa har ju också en andra betydelse; "tydligt visa, ange, utmärka, utpeka, markera; bevisa, ådagalägga, visa" (från synonymer.se). Det bör läggas till och översättningen "show" bör flyttas till den nya betydelsen.