bespara

besparar
besparade
besparat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet bespara på svenska?

Presens: besparar
Preteritum: besparade
Supinum: besparat

Hur används ordet bespara

 • "Barnläkaren ville helt enkelt bespara flickan och hennes föräldrar en massa onödigt lidande."
 • "Ett tidigare och mer effektivt omhändertagande skulle bespara barn lidande, men också spara pengar eftersom insatser i rättan tid oftast lönar sig på sikt, konstaterar Socialstyrelsen."
 • "– Vi tror att hälften av svinnet är sånt som vi själva ändå kanske hade sorterat bort, men som i stället slängs direkt på sjukhusen för att bespara oss att ta i det, säger Ingemar Andersson, logistikansvarig på tvätteriet."
 • "Jag kan bespara er hela utredningen då jag sitter inne med det mycket enkla svaret : Det är nämligen på grund av lågkonjunkturen som situationen ser ut som den gör."
 • "Exempelvis lyckades han under sin korta gärning som energiminister på ett högst personligt initiativ boka ett möte med en minst sagt mäktig oljeshejk, och därmed bespara svenska skattebetalare vad som i dagens penningvärde skulle vara tre miljarder."
 • "– Genom att bespara Kommunen med att dra ner på resursen Dialogen i Falun som räddar utsatta personers liv är ett sätt att skapa ännu fler kostnader i längden, skriver hon i sitt inlägg."
 • "Åtgärden beräknas bespara landstinget cirka 40 miljoner kronor fram till 2011."
 • "Det har blivit smidigare att diskutera svårbedömda fall med specialister i Uppsala, och vi kan bespara en del av patienterna resan dit för en kompletterande undersökning, säger Zoltan Zavaczki, överläkare inom kvinnosjukvården i Hudiksvall."
 • "Än finns inga exakta beräkningar för vad det nya ljusprojektet kommer kosta, eller bespara, kommunen."
 • "Enligt Englund kom det fram under mötet att det endast var 50.000 kronor som besparingen gällde och det tyckte mötesdeltagarna att man kunde bespara någon annanstans i kommunen."
 • "– Genom att bespara Kommunen med att dra ner på resursen Dialogen i Falun som räddar utsatta personers liv är ett sätt att skapa ännu fler kostnader i längden, skriver hon i sitt inlägg."
 • "Åtgärden beräknas bespara landstinget cirka 40 miljoner kronor fram till 2011."
 • "Det har blivit smidigare att diskutera svårbedömda fall med specialister i Uppsala, och vi kan bespara en del av patienterna resan dit för en kompletterande undersökning, säger Zoltan Zavaczki, överläkare inom kvinnosjukvården i Hudiksvall."
 • "Än finns inga exakta beräkningar för vad det nya ljusprojektet kommer kosta, eller bespara, kommunen."
 • "Enligt Englund kom det fram under mötet att det endast var 50.000 kronor som besparingen gällde och det tyckte mötesdeltagarna att man kunde bespara någon annanstans i kommunen."
 • "För att bespara en liten summa har det blivit stora problem här nu, säger konsulten."
 • "Beslutet om att bespara inom skolan i Hylte grundas i fjolårets underskott inom nämnden på 42 miljoner kronor."
 • "Han berättar att ett tidigt avslöjande av lusangrepp kan bespara den drabbade stort besvär."
 • "När Helenas barn frågar hur deras morfar var svarar hon ” Han var sjöman, han älskade havet. ” Det sanna svaret vill hon bespara sina barn från."
 • "Så här planerar man att bespara inom verksamhetsområdet :"

Vad betyder bespara inom generell ?

låta slippa, förskona från

Möjliga synonymer till bespara

Diskussion om ordet bespara