brokig

brokigare
brokigast
Adjektiv

Synonymer till brokig

Hur böjs ordet brokig på svenska?

Komparativ: brokigare
Superlativ: brokigast

Ordet brokig har 2 betydelser

  • Inom färg
  • Inom bildligt
färg
bildligt

Vad betyder brokig inom färg ?

som består av disparata färger, oftast i oregelbunden blandning

Synonymer till brokig (inom färg)

Möjliga synonymer till brokig (inom färg)

Ordet brokig inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till brokig (inom bildligt)

Diskussion om ordet brokig