onyanserad

Adjektiv

Hur används ordet onyanserad

  • "I rapporten, som enligt Sydöstran ännu inte är offentlig, skriver revisorerna bland annat att medarbetarna i diskussionsgruppen ger ” en alltför onyanserad framställning av verksamheten ”, ” förstärker negativa effekter ” och ” försämrar förutsättningarna att skapa en flexibel organisation ”."
  • "SVT Nyheter Blekinge har brevledes varit i kontakt med mannen, som på flera punkter villkorat en tv-intervju och som skriver att han tycker att rapporteringen kring fallet generellt sett varit för ” onyanserad ”."
  • "Sensationsjournalistik, detaljer eller upprepad och onyanserad rapportering kan skada mer än det hjälper."
  • "Jag tycker det varit en relativt onyanserad bild i media, avslutar Fredrik Granting."
  • "Men lagmannen vid Hudiksvalls tingsrätt, Christian von Szalay, tycker att kritiken är onyanserad och inte verklighetsbaserad."
  • "Sara Day själv är adopterad från Iran och tycker att den mediala bilden av adoption ofta är negativ och onyanserad."
  • "Det ligger i allmänhetens intresse att få veta om sådant som händer i ens närområde, och därmed i medias roll att skildra när det sker brott – men finns risken att vi ger en onyanserad bild av verkligheten om vi inte berättar om när det inte sker?"
  • "Riksrevisionen är kritisk i en granskningsrapport, där polismyndighetens bedömning av brottsutredningsverksamheten kallas ” onyanserad ”, skriver Dagens Nyheter."
  • "Coronapandemin har lett till en onyanserad debatt om svensk äldreomsorg, anser Sveriges Kommuner och Regioner ( SKR )."
  • "Ledningens analys onyanserad"

Diskussion om ordet onyanserad