bud

budet
bud
buden
Substantiv [t]

Synonymer till bud

Hur böjs ordet bud på svenska?

Obestämd singular: bud
Bestämd singular: budet
Obestämd plural: bud
Bestämd plural: buden

Hur används ordet bud

 • "– Lokalerna har visat sig osäljbara och vi har lagt tre bud."
 • "Nytt bud från Strömsbergs friskola"
 • "Parterna stod från början långt ifrån varandra när det gällde priset, men sedan friskolan i förra veckan höjde sitt bud så är affären nu klar."
 • "- Men jag har inte fått någon hint om när och hur vi får ett bud från medlarna, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund."
 • "Efter deras sista bud står vi 1 250 000 kronor från varandra."
 • "– I en upphandlingsprocedur, vinner lägst bud."
 • "Och på något sätt måste man finansiera sitt låga bud och då tar man ut det på föraren genom låg lön, men utan att bryta mot avtalet."
 • "Men på torsdagen kom nya bud : ägaren bakom skolan, JB Education, har gjort klart med en ny ägare och därmed blir skolan kvar."
 • "Fastighetsägarna accepterade inte Hyresgästföreningens bud som då låg på 0,10 – 0,55 procent i Blekinge."
 • "Den som vill lägga ett bud på Fredrik har chansen fram till den 17 / 12."

Ordet bud har 5 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom spel
 • Inom ekonomi
 • Inom bildligt
 • Inom generell
allmänt
spel
ekonomi
bildligt
generell

Vad betyder bud inom allmänt ?

moralisk befallning given av andlig högre makt

Synonymer till bud (inom allmänt)

Möjliga synonymer till bud (inom allmänt)

Ordet bud inom spel

i canasta etc

Översättningar (inom spel)

Engelska

Synonymer till bud (inom spel)

Möjliga synonymer till bud (inom spel)

Ordet bud inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till bud (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till bud (inom ekonomi)

Ordet bud inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till bud (inom bildligt)

Möjliga synonymer till bud (inom bildligt)

Ordet bud inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bud (inom generell)

Diskussion om ordet bud

bud

bud
buded
buded
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Hur används ordet bud

 • "The hibiscus is budding!"
 • "A budding friendship"

Ordet bud har 2 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom vapen
botanik
vapen

Vad betyder bud inom botanik ?

develop buds, of plants

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till bud (inom botanik)

Ordet bud inom vapen

start to grow or develop

Översättningar (inom vapen)

Möjliga synonymer till bud (inom vapen)

Diskussion om ordet bud

bud

buds
Substantiv

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Synonymer till bud (inom vapen)

Ordet bud har 2 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom vardagligt
botanik
vardagligt

Vad betyder bud inom botanik ?

a partially opened flower

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till bud (inom botanik)

Möjliga synonymer till bud (inom botanik)

Ordet bud inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till bud (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bud (inom vardagligt)

Diskussion om ordet bud

Bud

Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Vad betyder Bud inom vardagligt ?

ölmärke

Diskussion om ordet Bud