underrättelse

underrättelsen
underrättelser
underrättelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till underrättelse

Hur böjs ordet underrättelse på svenska?

Obestämd singular: underrättelse
Bestämd singular: underrättelsen
Obestämd plural: underrättelser
Bestämd plural: underrättelserna

Vad betyder underrättelse inom politik ?

Underrättelseverksamhet är den verksamhet som går ut på att inhämta, bearbeta och delge information och data för att ge underlag för beslut på olika nivåer. https://sv.wikipedia.org/wiki/Underr%C3%A4ttelseverksamhet

Möjliga synonymer till underrättelse

Relaterat till underrättelse

offentliggörande

svar

skildring

uttydning

nyhet

information

Diskussion om ordet underrättelse