bust

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till bust

Diskussion om ordet bust

bust

busts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bust

 • "they went on a bust that lasted three days"

Ordet bust har 4 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom konst
 • Inom dryck
 • Inom mat
anatomi
konst
dryck
mat

Vanlig betydelse av ordet bust inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till bust (inom anatomi)

Ordet bust inom konst

a sculpture of the head and shoulders of a person

Översättningar (inom konst)

Svenska

Ordet bust inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till bust (inom dryck)

Möjliga synonymer till bust (inom dryck)

Ordet bust inom mat

an occasion for heavy drinking

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till bust (inom mat)

Möjliga synonymer till bust (inom mat)

Diskussion om ordet bust

bust

bust
busted
busted
Verb

Översättningar (inom mat)

Synonymer till bust (inom mat)

Hur används ordet bust

 • "He busted my radio!"

Ordet bust har 5 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom veterinärmedicin
 • Inom mat
 • Inom bildligt
 • Inom sport
vardagligt
veterinärmedicin
mat
bildligt
sport

Ordet bust inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bust (inom vardagligt)

Ordet bust inom veterinärmedicin

Översättningar (inom veterinärmedicin)

Synonymer till bust (inom veterinärmedicin)

Möjliga synonymer till bust (inom veterinärmedicin)

Ordet bust inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till bust (inom mat)

Möjliga synonymer till bust (inom mat)

Ordet bust inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till bust (inom bildligt)

Möjliga synonymer till bust (inom bildligt)

Ordet bust inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till bust (inom sport)

Möjliga synonymer till bust (inom sport)

Diskussion om ordet bust