dally

dallied
dallied
dally
Verb

Översättningar

Hur används ordet dally

  • "He is trifiling with her"

Ordet dally har 4 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom mat
  • Inom bildligt
norgespec
generell
mat
bildligt

Vad betyder dally inom norgespec ?

behave carelessly or indifferently

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till dally (inom norgespec)

Möjliga synonymer till dally (inom norgespec)

Ordet dally inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till dally (inom generell)

Möjliga synonymer till dally (inom generell)

Ordet dally inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till dally (inom mat)

Möjliga synonymer till dally (inom mat)

Ordet dally inom bildligt

consider not very seriously

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till dally (inom bildligt)

Möjliga synonymer till dally (inom bildligt)

Diskussion om ordet dally