deck

deck
decked
decked
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet deck

  • "deck the halls with holly"
  • "He decked his opponent"

Ordet deck har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom musik
  • Inom allmänt
  • Inom slang
sjöfart
musik
allmänt
slang

Vad betyder deck inom sjöfart ?

förse båt med däck

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till deck (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till deck (inom sjöfart)

Ordet deck inom musik

be beautiful to look at

Översättningar (inom musik)

Synonymer till deck (inom musik)

Möjliga synonymer till deck (inom musik)

Ordet deck inom allmänt

decorate

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till deck (inom allmänt)

Möjliga synonymer till deck (inom allmänt)

Ordet deck inom slang

knock down with force

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till deck (inom slang)

Möjliga synonymer till deck (inom slang)

Diskussion om ordet deck

decking

deckings
Substantiv

Översättningar (inom slang)

Diskussion om ordet decking