dragoman

dragomanen
dragomaner
dragomanerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till dragoman

Hur böjs ordet dragoman på svenska?

Obestämd singular: dragoman
Bestämd singular: dragomanen
Obestämd plural: dragomaner
Bestämd plural: dragomanerna

Vad betyder dragoman inom etnologi ?

Dragomaner (av arabiska terdjuman ’tolk’) fungerade som ett slags agenter i Orienten, främst i det osmanska väldet och i det persiska safavidiska riket. De kunde till exempel anlitas som tolkar och var ofta greker. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dragoman

Relaterat till dragoman

uttolkare

Diskussion om ordet dragoman

dragoman

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder dragoman inom norgespec ?

An interpreter and guide in the Near East

Möjliga synonymer till dragoman

Diskussion om ordet dragoman