driftskostnad

driftskostnaden
driftskostnader
driftskostnaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till driftskostnad

Hur böjs ordet driftskostnad på svenska?

Obestämd singular: driftskostnad
Bestämd singular: driftskostnaden
Obestämd plural: driftskostnader
Bestämd plural: driftskostnaderna

Hur används ordet driftskostnad

  • "Fartygen har goda operativa egenskaper, hög tillgänglighet, lång livslängd och låg driftskostnad., säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums i ett pressmeddelande."
  • "De nya uthyrningsreglerna gäller från den 1 februari i år och innebär att den som hyr ut i andra hand har rätt att ta ut hyra som ger full täckning för alla kostnader, som driftskostnad och kapitalkostnad för alla lån."
  • "Investeringsutgift och driftskostnad ska inarbetas i kommunbudget 2018."
  • "För om Varbergs kommun skulle bli ensamma om driften skulle Frillesås hyra hamna på runt 1,2 miljoner kronor, det vill säga den ungefärliga driftskostnad som Kungsbacka kommun årligen bidrar med."
  • "De har färre rörliga delar, lägre driftskostnad och utnyttjar vinden bättre."
  • "Då fick vi lägga ner gamla vattentäkter och dessa kan man inte ta som investeringar utan som en driftskostnad och det drabbar också kollektivet, säger Johan Jönsson."
  • "Till skatt och amortering lägger vi eventuell månadsavgift ( för bostadsrätter ) och driftskostnad och så får vi en total månadskostnad för bostaden."
  • "Den totala kostnaden kommer att ligga på drygt 1,1 miljarder kronor plus en årlig driftskostnad på 364 miljoner kronor."
  • "Men det här är ju en ren driftskostnad för SAS."
  • "Vi har inga försäkringar som täcker skogens värde och våra kostnader för eftersläckningsarbetet, utan det blir en oförutsedd driftskostnad, säger skogschef Thomas Bouvin, till TT."

Diskussion om ordet driftskostnad