åtgärd

åtgärden
åtgärder
åtgärderna
Substantiv [n]

Synonymer till åtgärd

Hur böjs ordet åtgärd på svenska?

Obestämd singular: åtgärd
Bestämd singular: åtgärden
Obestämd plural: åtgärder
Bestämd plural: åtgärderna

Hur används ordet åtgärd

 • "– Att ändra i las är inte en åtgärd som skulle ge fler jobb, utan leda till en stor otrygghet på arbetsmarknaden."
 • "Länsstyrelsens kraftiga erinran föranleder ingen ytterligare åtgärd, eftersom Röhsska museet numera sköter de skänkta medlen som det är tänkt."
 • "Någon övrig åtgärd ska polisen inte ha gjort."
 • "De bullerskydd du nämner finns med i årets prioriteringslista, men pengarna räcker i nuläget inte till just denna åtgärd."
 • "– Att boka samtliga rum var nog min första åtgärd."
 • "– Att ändra i las är inte en åtgärd som skulle ge fler jobb, utan leda till en stor otrygghet på arbetsmarknaden."
 • "Beslutet beskrivs som en extraordinär åtgärd."
 • "Att det nu kommer en kraftig erinran från Länsstyrelsen, som särskilt granskat hur Röhsska museet använt Stiftelsen Arnulf Olssons fond under åren 2008 – 2011, föranleder därför ingen ytterligare åtgärd, säger Björn Sandmark."
 • "– Som trafikföretag är vår stora åtgärd att ställa in trafiken."
 • "En åtgärd, som det inte talas alls mycket om idag, är att säkerställa att förarna på våra vägar kan se ordentligt."
 • "– Genom att förändra personalstrukturen kan kostnaderna minska och en åtgärd som får snabb effekt är att planera för uttag av semesterdagar utan ersättare, säger Per-Ola Mattsson."
 • "Arbetsgivaren måste göra en riskbedömning som syftar till att ta fram en åtgärd om det krävs, detta oavsett om det är omständigt eller jobbigt, säger Adam Jansson."
 • "– Vi behöver röntga betydligt fler kvinnor för att hitta dem som behöver en åtgärd, säger Steen Jensen."
 • "Därför tvingas vi till en sådan pass kraftig åtgärd."
 • "Detta ska ha varit konstaterat och känt i flera år men ännu har ingen åtgärd gjorts, trots att det har upprättats en handlingsplan 2014."
 • "Kommunen valde då att sätta in extra patrullerande väktare som en trygghetsskapande åtgärd."
 • "JO väljer nu att kritisera rådmannen, och menar att dennes åtgärd var olämplig."
 • "Ett av de fyra fall när larm lett till åtgärd skedde i Blekinge i början av året."
 • "Tränaren Ove Molin såg en snabb timeout som en nödvändig åtgärd."
 • "Totalt i landet har drygt 800 studenter på lärosäten runtom i landet varit föremål för disciplinär åtgärd."

Vad betyder åtgärd inom ALLMÄNT ?

målinriktad handling; något som görs för att rätta till ett fel eller avhjälpa ett problem

Möjliga synonymer till åtgärd

Relaterat till åtgärd

företag

tidsförhållande

göromål

kraftyttring

början

medel

Diskussion om ordet åtgärd

 • muntersatan - 2008-04-02

  measure

 • - 2012-03-12

  action