dynamometer

Substantiv

Översättningar

Vad betyder dynamometer inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
mätinstrument för kraft, vanligen baserat på fjäder som följer Hooks lag

Diskussion om ordet dynamometer

dynamometer

dynamometern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder dynamometer inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
mätinstrument för kraft, vanligen baserat på fjäder som följer Hooks lag

Relaterat till dynamometer

värdering

styrka

Diskussion om ordet dynamometer

dynamometer

dynamometers
Substantiv

Översättningar

Vad betyder dynamometer inom generell ?

instrument designed to measure power

Möjliga synonymer till dynamometer

Diskussion om ordet dynamometer