mikrometer

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet mikrometer

 • "Sjöfarten släpper främst ut partiklar i form av PM2, 5, vilket är partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer."
 • "De mikroskopiska partiklarna är helt enkelt extremt små sandkorn – 2,5 mikrometer i diameter."
 • "Levande celler brukar ha en storlek på ungefär tio mikrometer i diameter."
 • "Forskarna, som publicerar sina rön i Lancet Oncology, mätte koncentrationen av småpartiklar med en diameter under 2,5 mikrometer respektive 10 mikrometer i luften vid personernas hemadresser."
 • "Forskarna, som publicerar sina rön i Lancet Oncology, mätte koncentrationen av småpartiklar med en diameter under 2,5 mikrometer respektive 10 mikrometer i luften vid personernas hemadresser."
 • "De mikroskopiska partiklarna är helt enkelt extremt små sandkorn – 2,5 mikrometer i diameter."
 • "Högst halter av mikroplaster i landet, över 300 mikrometer, uppmättes i Munksjön i Jönköping och Svartåns utlopp i Hjälmaren."
 • "Svårast för kommunerna är att klara gränsvärdena för PM10, partiklar med en diameter mindre än 10 mikrometer, och kvävedioxid."
 • "Småpartiklarna är i diameter mindre än 2,5 mikrometer och de inandningsbara partiklarna mindre än 10 mikrometer."
 • "Småpartiklarna är i diameter mindre än 2,5 mikrometer och de inandningsbara partiklarna mindre än 10 mikrometer."

Vad betyder mikrometer inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
miljondels meter

Diskussion om ordet mikrometer

mikrometer

mikrometern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet mikrometer

 • "Sjöfarten släpper främst ut partiklar i form av PM2, 5, vilket är partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer."
 • "De mikroskopiska partiklarna är helt enkelt extremt små sandkorn – 2,5 mikrometer i diameter."
 • "Levande celler brukar ha en storlek på ungefär tio mikrometer i diameter."
 • "Forskarna, som publicerar sina rön i Lancet Oncology, mätte koncentrationen av småpartiklar med en diameter under 2,5 mikrometer respektive 10 mikrometer i luften vid personernas hemadresser."
 • "Forskarna, som publicerar sina rön i Lancet Oncology, mätte koncentrationen av småpartiklar med en diameter under 2,5 mikrometer respektive 10 mikrometer i luften vid personernas hemadresser."
 • "De mikroskopiska partiklarna är helt enkelt extremt små sandkorn – 2,5 mikrometer i diameter."
 • "Högst halter av mikroplaster i landet, över 300 mikrometer, uppmättes i Munksjön i Jönköping och Svartåns utlopp i Hjälmaren."
 • "Svårast för kommunerna är att klara gränsvärdena för PM10, partiklar med en diameter mindre än 10 mikrometer, och kvävedioxid."
 • "Småpartiklarna är i diameter mindre än 2,5 mikrometer och de inandningsbara partiklarna mindre än 10 mikrometer."
 • "Småpartiklarna är i diameter mindre än 2,5 mikrometer och de inandningsbara partiklarna mindre än 10 mikrometer."

Vad betyder mikrometer inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
1.Mätinstrument för mätning av mycket små längder 2.En miljondels meter

Relaterat till mikrometer

värdering

litenhet

Diskussion om ordet mikrometer