exponera

exponerar
exponerade
exponerat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till exponera

Hur böjs ordet exponera på svenska?

Presens: exponerar
Preteritum: exponerade
Supinum: exponerat

Hur används ordet exponera

 • "Vi ska sätta Ronneby på kartan och exponera en händelse som kommer gunga mänskligheten i grundvalarna."
 • "Det varma vädret lockar allt fler att exponera sig för den efterlängtade solens strålar."
 • "– Varför alltid exponera kvinnor?"
 • "– Vi har hotet efter oss och har blivit hittade flera gånger tidigare, så vi har ju pressen på oss att inte exponera oss och då är det ju tragiskt att en myndighet kanske ska hjälpa förövaren att hitta oss."
 • "Kommunen ville exponera oss i och med att vi hjälpte dem."
 • "– Om man filmar någon oegentlighet eller maktmissbruk så kan ju det vara bra, det är sådant som traditionell media har svårt att komma åt och exponera."
 • "En sådan samverkan utan att försvarsgarantier ges riskerar dock att exponera Sverige i en kris."
 • "– Det räcker med att exponera ansiktet eller underarmen en kvart för att få i oss tillräckligt mycket D-vitamin, säger hon i SVT:s Morgonstudion."
 • "Men Barnombudsmannen Eliasbeth Dahlin menar att det inte är FN:s barnkonvention i sig som förbjuder att exponera sina barn på sociala medier, utan det är andra lagar som kan reglera det."
 • "Alan Rusbridger prisas ” för att ha byggt en global mediaorganisation som är ägnad åt ansvarsfull journalistik i allmänhetens intresse, oberörd av utmaningarna att exponera maktmissbruk hos företag och regeringar ”."

Ordet exponera har 2 betydelser

 • Inom musik
 • Inom fotografi
musik
fotografi

Vad betyder exponera inom musik ?

utsätta, avslöja eller utställa

Översättningar (inom musik)

Synonymer till exponera (inom musik)

Möjliga synonymer till exponera (inom musik)

Relaterat till exponera (inom musik)

framträdande

uppenbarande

avhandling

synlighet

avslöjande

utsida

ståt

Ordet exponera inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Engelska

Synonymer till exponera (inom fotografi)

Möjliga synonymer till exponera (inom fotografi)

Relaterat till exponera (inom fotografi)

fotografi

Diskussion om ordet exponera

exponerad

Adverbial

Översättningar (inom fotografi)

Hur används ordet exponerad

 • "Hon är övertygad om att det är många kvinnor som drar sig för att boka gynundersökning och tror att det beror mycket på att man är så exponerad."
 • "” Mot bakgrund av ovannämnda förhållanden, anser Arbetsmiljöverket att barriärskyddet inte ger ett tillräckligt skydd för att förebygga risken för bussföraren att bli exponerad för coronaviruset ”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut och avslår därmed Bergkvarabuss begäran om omprövning."
 • "Det var roliga år, men jag var också hårt utsatt och exponerad."
 • "Fonden är starkt exponerad mot USA och Västeuropa, och har gynnats av den positiva utvecklingen i USA, säger Per Brantemark, tillförordnad fondchef på Pensionsmyndigheten."
 • "Och just Deutsche Bank är exponerad mot i princip allt och alla i finanssektorn runt om i hela världen – bland annat via den enorma derivatmarknaden."
 • "Den ryska ekonomin är hårt exponerad mot oljepriset, som i år har fallit ned till den lägsta nivån på tolv år."
 • "Hela den tyska verkstadssektorn är samtidigt hårt exponerad mot Kina."
 • "– Jag tycker att de ska diskutera det här under stöd av en vuxen och tänka sig in i upplevelsen av att vara kränkt på det här sättet och exponerad, troligtvis för resten av sina liv, på internet, säger Josef Wiklund."
 • "Enligt Fredrik Strid stod cykeln synligt exponerad under hela cykelfesten i Laholm och den hade också märkts med Laholms turistsajts logga på ramen."
 • "Om personal har blivit exponerad av coronaviruset på jobbet så ska arbetsgivaren anmäla det till Arbetsmiljöverket – och under mars anmäldes det högsta antalet coronatillbud från förskolor sedan pandemins start."

Diskussion om ordet exponerad

exponerad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet exponerad

 • "Hon är övertygad om att det är många kvinnor som drar sig för att boka gynundersökning och tror att det beror mycket på att man är så exponerad."
 • "” Mot bakgrund av ovannämnda förhållanden, anser Arbetsmiljöverket att barriärskyddet inte ger ett tillräckligt skydd för att förebygga risken för bussföraren att bli exponerad för coronaviruset ”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut och avslår därmed Bergkvarabuss begäran om omprövning."
 • "Det var roliga år, men jag var också hårt utsatt och exponerad."
 • "Fonden är starkt exponerad mot USA och Västeuropa, och har gynnats av den positiva utvecklingen i USA, säger Per Brantemark, tillförordnad fondchef på Pensionsmyndigheten."
 • "Och just Deutsche Bank är exponerad mot i princip allt och alla i finanssektorn runt om i hela världen – bland annat via den enorma derivatmarknaden."
 • "Den ryska ekonomin är hårt exponerad mot oljepriset, som i år har fallit ned till den lägsta nivån på tolv år."
 • "Hela den tyska verkstadssektorn är samtidigt hårt exponerad mot Kina."
 • "– Jag tycker att de ska diskutera det här under stöd av en vuxen och tänka sig in i upplevelsen av att vara kränkt på det här sättet och exponerad, troligtvis för resten av sina liv, på internet, säger Josef Wiklund."
 • "Enligt Fredrik Strid stod cykeln synligt exponerad under hela cykelfesten i Laholm och den hade också märkts med Laholms turistsajts logga på ramen."
 • "Om personal har blivit exponerad av coronaviruset på jobbet så ska arbetsgivaren anmäla det till Arbetsmiljöverket – och under mars anmäldes det högsta antalet coronatillbud från förskolor sedan pandemins start."

Möjliga synonymer till exponerad

Diskussion om ordet exponerad