förstoring

[førˈstuːrɪŋ]
förstoringen
förstoringar
förstoringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till förstoring

Hur uttalas ordet förstoring?

[førˈstuːrɪŋ]

Hur böjs ordet förstoring på svenska?

Obestämd singular: förstoring
Bestämd singular: förstoringen
Obestämd plural: förstoringar
Bestämd plural: förstoringarna

Hur används ordet förstoring

 • "Om man har svårt att komma igång med att kissa och om man har en tunn stråle, då har man oftast en förstoring av sin prostatakörtel."
 • "Godartad förstoring av prostata ökar risken för att senare utveckla och dö i prostatacancer, enligt en ny dansk studie."
 • "Att titta på en guld-atom i många miljoner gångers förstoring går bra, om man har ett tillräckligt kraftigt mikroskop."
 • "Det kan röra sig om en infektion eller godartad förstoring, men också en tumörutveckling."
 • "Vanliga värktabletter som magnecyl och aspirin har visat sig stoppa godartad förstoring av prostatan med så mycket som 50 procent."
 • "Ett högt PSA-värde behöver dock inte betyda prostatacancer, utan beror oftast på förstoring av prostatan, enligt Vårdguiden."
 • "Men med förstoring så går det bra, säger Kjell Olauson."
 • "Texterna går att läsa under förstoring"
 • "Patienten gick regelbundet på kontroller på grund av en blodsjukdom och blev kontrollröntgad efter förstoring av mjälten."
 • "Operatören ser bättre med stor förstoring och kameran ger ett djupseende som saknas vid titthålskirurgi."
 • "Om man har svårt att komma igång med att kissa och om man har en tunn stråle, då har man oftast en förstoring av sin prostatakörtel."
 • "Godartad förstoring av prostata ökar risken för att senare utveckla och dö i prostatacancer, enligt en ny dansk studie."
 • "Att titta på en guld-atom i många miljoner gångers förstoring går bra, om man har ett tillräckligt kraftigt mikroskop."
 • "Det kan röra sig om en infektion eller godartad förstoring, men också en tumörutveckling."
 • "Vanliga värktabletter som magnecyl och aspirin har visat sig stoppa godartad förstoring av prostatan med så mycket som 50 procent."
 • "Ett högt PSA-värde behöver dock inte betyda prostatacancer, utan beror oftast på förstoring av prostatan, enligt Vårdguiden."
 • "Men med förstoring så går det bra, säger Kjell Olauson."
 • "Texterna går att läsa under förstoring"
 • "Patienten gick regelbundet på kontroller på grund av en blodsjukdom och blev kontrollröntgad efter förstoring av mjälten."
 • "Operatören ser bättre med stor förstoring och kameran ger ett djupseende som saknas vid titthålskirurgi."

Ordet förstoring har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom fotografi
juridik
fotografi

Vad betyder förstoring inom juridik ?

det att förstora

Synonymer till förstoring (inom juridik)

Möjliga synonymer till förstoring (inom juridik)

Ordet förstoring inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Engelska

Möjliga synonymer till förstoring (inom fotografi)

Diskussion om ordet förstoring