fekalier

Substantiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till fekalier

Hur används ordet fekalier

 • "– Det här är ju fekalier från turister och andra på fjället."
 • "Under en livsmedelsinspektion på ett slakteri i Gävleborg upptäcktes fekalier på nästan hälften av de kontrollerade slaktkropparna, under en tillsyn i december förra året."
 • "– I dag ingår inte urin och fekalier på ett bra sätt i det kretslopp som man vill ha i framtidens samhälle."
 • "Inga fekalier, tack"
 • "Då får inga fekalier förekomma, säger Christina Lantz."
 • "Förekommer tarmbakterien Ecoli visar det att vattnet förorenats av färska fekalier, alltså avföring, från människa eller djur."
 • "Proverna tas för att undersöka vattenkvaliteten i fjällälven Enan och då främst vad gäller förekomsten av tarmbakterien Ecoli, som är en indikation på att det finns färska fekalier, alltså bajs, i vattnet, från djur eller människa."
 • "Det har heller inte kunnat klarläggas om det rör sig om främst fekalier från djur eller människa."
 • "Sedan det biologiska där bakterier bryter ner inkommande fekalier."
 • "– Det var fyra fastigheter där vi kunde finna rent visuella spår av fekalier, framför allt svämgödsel ( flytande gödsel, reds anm. ) men också fast gödsel, säger Sara Brattström, miljöskyddshandläggare på vattenenheten på länsstyrelsen i Kalmar."

Vad betyder fekalier inom medicin ?

bajs

Möjliga synonymer till fekalier

Relaterat till fekalier

anatomi

Diskussion om ordet fekalier

fekalier

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet fekalier

 • "– Det här är ju fekalier från turister och andra på fjället."
 • "Under en livsmedelsinspektion på ett slakteri i Gävleborg upptäcktes fekalier på nästan hälften av de kontrollerade slaktkropparna, under en tillsyn i december förra året."
 • "– I dag ingår inte urin och fekalier på ett bra sätt i det kretslopp som man vill ha i framtidens samhälle."
 • "Inga fekalier, tack"
 • "Då får inga fekalier förekomma, säger Christina Lantz."
 • "Förekommer tarmbakterien Ecoli visar det att vattnet förorenats av färska fekalier, alltså avföring, från människa eller djur."
 • "Proverna tas för att undersöka vattenkvaliteten i fjällälven Enan och då främst vad gäller förekomsten av tarmbakterien Ecoli, som är en indikation på att det finns färska fekalier, alltså bajs, i vattnet, från djur eller människa."
 • "Det har heller inte kunnat klarläggas om det rör sig om främst fekalier från djur eller människa."
 • "Sedan det biologiska där bakterier bryter ner inkommande fekalier."
 • "– Det var fyra fastigheter där vi kunde finna rent visuella spår av fekalier, framför allt svämgödsel ( flytande gödsel, reds anm. ) men också fast gödsel, säger Sara Brattström, miljöskyddshandläggare på vattenenheten på länsstyrelsen i Kalmar."

Vad betyder fekalier inom medicin ?

avföring, exkrement

Möjliga synonymer till fekalier

Diskussion om ordet fekalier