tunntarm

tunntarmen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet tunntarm

  • "När den 70-åriga kvinnan opererades på Blekingesjukhuset för cancer i tjocktarmen skadades hennes tunntarm och kvinnan fick senare stomiopereras."
  • "Som en följd av behandlingen, tvingades läkarna ta bort delar av kvinnans tunntarm och anlägga stomi."
  • "Operationer i tunntarm och tjocktarm ska flyttas till Lasarettet i Ystad."
  • "Behandlingen avbröts och ersattes av en värmebehandling sex veckor senare som i sin tur orsakade skador på livmoder och tunntarm."
  • "Skadorna ledde till att delar av kvinnans tunntarm fick tas bort och att hon fick en stomi inopererad."
  • "Händelsen orsakade omfattande värmeskador på patientens tunntarm och delar av tarmen opererades därför bort akut."
  • "Hennes tunntarm kopplades till en liten magsäcksficka just under matstrupen."
  • "Kniven stacks i magen så att skador på tunntarm, tjocktarm och tarmkex uppstått med smärta, läckage av tarminnehåll och blödning till bukhålan som följd."
  • "En tumör hade hittats i kvinnans tunntarm, och efter att ha opererat bort den konstaterade läkare vid Centrallasarettet i Västerås att tumören var en elakartad så kallad GIST-tumör."
  • "Studien visar att celiakipatienter vars tunntarm inte läker ut löper en nästan fyra gånger ökad risk för lymfom, medan de vars tunntarm läker ut bara löper en 1,5 gånger ökad risk för lymfom."

Vad betyder tunntarm inom anatomi, organ ?

Fotograf: Wikipedia
Tunntarmen är ca 6 meter lång hos människan. Dess huvudsakliga uppgift är att absorbera näringsämnen, mineraler och vitaminer från tarminnehållet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tunntarm

Relaterat till tunntarm

anatomi

Diskussion om ordet tunntarm