fess

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Vad betyder fess inom generell ?

sänkt f; ton med frekvens nära 329.63 · 2''n'' Hz, för något heltal ''n'' (om ettstruken|ettstrukna a antas ha frekvensen 440 Hz enligt överenskommen standard), vilken i liksvävande temperatur är enharmonisk med e och diss

Möjliga synonymer till fess

Diskussion om ordet fess

fess

fesses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till fess

Diskussion om ordet fess