frakturstil

frakturstilen
(-)(-)
Substantiv [n]

Vad betyder frakturstil inom generell ?

Frakturstil (eller bara fraktur), ibland även (oegentligt) kallad gotisk stil, är både en handstil och ett typsnitt som utvecklades i Tyskland i början av 1500-talet på befallning av kejsaren Maximilian I. Inom kort blev fraktur den vanligaste tryckstilen i Nord- och Centraleuropa och ersatte ofta tidigare populära typsnitt som Schwabacher och Textualis. I Sverige dominerade frakturen böcker och andra trycksaker från 1500-talet till mitten av 1800-talet. Den förekom sporadiskt ännu i början av 1900-talet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Frakturstil

Relaterat till frakturstil

tryckning

Diskussion om ordet frakturstil