genomläsning

genomläsningen
genomläsningar
genomläsningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet genomläsning på svenska?

Obestämd singular: genomläsning
Bestämd singular: genomläsningen
Obestämd plural: genomläsningar
Bestämd plural: genomläsningarna

Hur används ordet genomläsning

  • "Vid en hastig genomläsning av domen är min tolkning att det är fel på lagstiftingen."
  • "Efter en hastig genomläsning av HD:s beslut säger Skatteverkets Alf Petersson, som höll i utredningen krinbg Saltöhem, att läget för Feinberg och Klingefjord nu ser betydligt bättre ut än tidigare."
  • "Fast en snabb genomläsning visar att detaljerade mål saknas."
  • "En snabb genomläsning av SD:s skuggbudget, som omfattar totalt 80 sidor, ger också vid handen att det är just invandringen som är partiets stora fråga."
  • "Jag noterar ju efter en snabb genomläsning av domen att det är två ( nämndemän ) som är skiljaktiga."
  • "Efter genomläsning och diskussion med leverantörerna kommer vi sedan besluta om nästa steg."
  • "Då skrev jag ett manus och drog ihop några skådespelare jag jobbat med tidigare och hade en tidig genomläsning."
  • "Efter intervjun med socialchefen Katarina Carlzon och en genomläsning av kommunens lex Sarah-utredning, visar SVT Smålands granskning av händelsen att ingen av rutinerna gjordes."
  • "Efter genomläsning kan Smålandsnytt nu konstatera att brevet till största delen innehåller personliga reflektioner av den före detta chefen."
  • "En genomläsning av det danska utkastet visar vilket gigantiskt arbete som ligger framför förhandlarna."

Rim på genomläsning

Diskussion om ordet genomläsning