gröpe

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder gröpe inom jordbruk ?

grovmalen säd

Diskussion om ordet gröpe

gröpe

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Relaterat till gröpe

grynighet

Diskussion om ordet gröpe