inkråm

inkråmet
inkråm
inkråmen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till inkråm

Hur böjs ordet inkråm på svenska?

Obestämd singular: inkråm
Bestämd singular: inkråmet
Obestämd plural: inkråm
Bestämd plural: inkråmen

Hur används ordet inkråm

  • "Lösningen består i att vd:n Christian Jöhncke tillsammans med annan ledningspersonal förvärvat golvföretagets inkråm i ett nytt bolag."
  • "– Han har fått huset med allt inkråm."
  • "Beskedet från Norra skogs ledning är att det sedan några veckor tillbaka är klart att sågen ska monteras ner och säljas i delar, och att en utländsk aktör köper huvuddelen av sågverkets inkråm."

Ordet inkråm har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom ekonomi
  • Inom ekonomi, vardagligt
mat
ekonomi
ekonomi, vardagligt

Vad betyder inkråm inom mat ?

Innanmäte på bröd

Översättningar (inom mat)

Synonymer till inkråm (inom mat)

Möjliga synonymer till inkråm (inom mat)

Ordet inkråm inom ekonomi

Innanmätet hos fåglar

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till inkråm (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till inkråm (inom ekonomi)

Relaterat till inkråm (inom ekonomi)

lik

Ordet inkråm inom ekonomi, vardagligt

Ett företags tillgångar/skulder

Översättningar (inom ekonomi, vardagligt)

Engelska

Synonymer till inkråm (inom ekonomi, vardagligt)

Diskussion om ordet inkråm