hävning

hävningen
hävningar
hävningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet hävning på svenska?

Obestämd singular: hävning
Bestämd singular: hävningen
Obestämd plural: hävningar
Bestämd plural: hävningarna

Hur används ordet hävning

  • "Gertrud Care överklagar hävning av avtalet"
  • "Man pratar om grundad eller ogrundad hävning och det kan inte vi ha någon åsikt om, det är juridisk fråga."
  • "NCC:s beslut i dag om en hävning tolkar kommunen nu som ett bevis på att företaget gjort fel :"
  • "Kommunens agerande sedan kontraktet undertecknats är därför mycket svårförståeligt, i synnerhet då det inte finns någon rättslig grund för hävning."
  • "SVT har gått igenom de åtta beslut som i år fattats gällande hävning eller uppsägning av etableringslots-företag hos Arbetsförmedlingen, och det är tydligt att ribban ligger högt för att myndigheten ska bryta samarbetet och stoppa de nyanländas möjlighet att välja det aktuella företaget."
  • "Utöver den tuffaste åtgärden – hävning / uppsägning – kan Arbetsförmedlingen kräva rättelser av bolagen, eller sätta ett så kallat rekryteringsstopp – som innebär att man under kortare eller längre tid slutar skicka deltagare till leverantören."
  • "– X-Trafiks ogrundade beslut om hävning av avtalet innebär en synnerligen ovälkommen tidig julklapp till de sjuttiotal anställda som nu blir arbetslösa, säger Anders Wahlén, VD för Tuwa Specialtransport AB."
  • "Domstolens hävning av häktningen indikerar att männen kan komma att frias."
  • "Domstolens hävning av häktningen indikerar att det inte kommer att bli en fällande dom."
  • "– En eventuell hävning av kokningsrekommendationen kan alltså ske tidigast i natt, säger AnnaKarin Johansson, avdelningschef Kundnära tjänster."

Diskussion om ordet hävning