harmoniering

harmonieringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till harmoniering

Ordet harmoniering har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom film
bildligt
film

Ordet harmoniering inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till harmoniering (inom bildligt)

Möjliga synonymer till harmoniering (inom bildligt)

Ordet harmoniering inom film

Översättningar (inom film)

Engelska

Synonymer till harmoniering (inom film)

Möjliga synonymer till harmoniering (inom film)

Diskussion om ordet harmoniering