justering

justeringen
justeringar
justeringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet justering på svenska?

Obestämd singular: justering
Bestämd singular: justeringen
Obestämd plural: justeringar
Bestämd plural: justeringarna

Hur används ordet justering

 • "Vi är lite oeniga om vem som ansvarar för vad och vem som ska betala vissa omkostnader för luftning av elementen samt justering av termostat etcetera."
 • "I slutet av januari nästa år görs en justering, men under en och en halv månad kommer förändringen innebära långa väntetider för kollektiv­trafikresenärerna."
 • "I slutet av januari nästa år görs en justering, men under en och en halv månad kommer förändringen innebära långa väntetider för kollektiv­trafikresenärerna."
 • "Och det är viktigt att det blir en bra justering, så vi inte skapar nya bekymmer, säger Västtrafiks utvecklingschef Andreas Almquist."
 • "Och det är viktigt att det blir en bra justering, så vi inte skapar nya bekymmer, säger Västtrafiks utvecklingschef Andreas Almquist."
 • "I slutet av januari sker en justering för att korta ner bytestiderna igen."
 • "Med tillkommande evakueringskostnader och indexuppräkning såg slutsumman ut att landa på nära 40 miljoner kronor, vilket man också budgeterade för, som ett underskott i kulturnämndens budget för 2014, för senare justering."
 • "I slutet av januari sker en justering för att korta ner bytestiderna igen."
 • "Under gårdagen fanns Bergström Jonsson på plats i en lokal vid Selma Lagerlöfs torg för att ta emot invånarnas synpunkter i arbetet med en justering av betalsystemet."
 • "Men det slår extra hårt i år, eftersom motsvarande justering inte gjordes förra läsåret, då elevantalet sjönk från 300 till 270."
 • "- Genom denna justering ser vi att vi kan stärka förutsättningarna för en bättre samverkan med våra samverkanspartners."
 • "Bara en liten justering har gjorts för att anpassa skogen till gravplats – en liten enkel stig av träflis för att anhöriga ska kunna ta sig fram till just ” sitt träd ”."
 • "Hur stor justering av nuvarande kommunalskatt som skulle krävas, vet socialdemokraterna i nuläget inte."
 • "Under gårdagens nämndsammanträde fick Anette Gladher i uppdrag att återigen försöka nå fram till en justering av avtalet – eller att helt enkelt riva upp det."
 • "Därför har en mindre justering av läget för det islamiska centret gjorts."
 • "Socialdemokraternas ansökan har godkänts men med en justering av starttiden."
 • "Han säger dock att Sverigedemokraterna jobbar på en eventuell justering av listan efter att"
 • "“ I Ludvika kommun påverkas grundskolan genom att vi har personal och elevfrånvaro, justering av skoldagens längd på vissa enheter."
 • "Med hjälp av justering i träningsupplägget ska hon bli mer allround som åkare."
 • "I Dalarna säger Länsstyrelsen att det eventuellt behövs en liknande justering för Södra Galgberget i Falun."

Ordet justering har 2 betydelser

 • Inom historia
 • Inom teknik
historia
teknik

Vad betyder justering inom historia ?

(mindre) ändring

Översättningar (inom historia)

Engelska

Synonymer till justering (inom historia)

Möjliga synonymer till justering (inom historia)

Relaterat till justering (inom historia)

förberedelse

förbättring

återställande

föränderlighet

samstämmighet

prövning

utjämning

värdering

Ordet justering inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Diskussion om ordet justering