hedersdomstol

hedersdomstolen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder hedersdomstol inom juridik ?

Hedersdomstol (ty. Ehrengericht), en domstol, som upptar till behandling sådana mål rörande officerare, vilka inte kan dras inför vanlig domstol, men anses beröra hela officerskårens heder. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hedersdomstol

Relaterat till hedersdomstol

domstol

Diskussion om ordet hedersdomstol