idérikedom

idérikedomen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet idérikedom

  • "Med hjälp av en säker hand och god idérikedom dekoreras de gamla grusgravarna som finns på kyrkogården vid Stora Tuna kyrka i Borlänge."
  • "Han menar att staden staden är full av outnyttjade möjligheter som med idérikedom och intiativkraft öpnnar för nya användningsområden för den redan existerande miljön."
  • "– Ett varmt tack från drottningen och mig för en inspirerande dag i Örebro län där vi har mötts av mycket energi och idérikedom, sa Carl XVI Gustaf."
  • "Det vore kul om klippet kunde uppmuntra till idérikedom, det är ju egentligen en sådan grej man gjorde när man var liten."
  • "Enligt nämnden har Magnus genom sin idérikedom, lyhördhet och samarbetsförmåga under sina år på Norrlandsoperan utvecklat verksamheten och gett plats för nya uttryck och lockat nya och yngre grupper till operan."
  • "Detta gör att det krävs mycket idérikedom och resurser för att få biblioteket i bygden att bli ett ställe dit folk kommer."
  • "Han inledde sitt tal med att understryka SSU:s betydelse, där han tog 90-dagarsgarantin som ett exempel på ungdomsförbundets idérikedom."

Diskussion om ordet idérikedom