materialism

materialismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet materialism

  • "I sitt tal på rikstinget sade Odell att KD ska vara ett parti som inte viker ner sig när människovärdet utmanas av materialism och ekonomism och som vågar hålla emot när ” pragmatismen breder ut sig i riksdagen som en präriebrand ”."
  • "- När materialism och ekonomism råder och pragmatismen breder ut sig som en präriebrand i riksdagen behövs det ett parti som inte viker ned sig, ett parti som påtalar fel i den sociala välfärden och gör rätt när det har blivit fel, sade Mats Odell när han pläderade inför de 286 ombuden om varför de borde välja honom i stället för Göran Hägglund."
  • "I sitt tal på rikstinget sade Odell att KD ska vara ett parti som inte viker ner sig när människovärdet utmanas av materialism och ekonomism och som vågar hålla emot när ” pragmatismen breder ut sig i riksdagen som en präriebrand ”."
  • "– Många i västvärlden söker, de är inte nöjda med dagens materialism, säger han."
  • "- Många humanistiska tankeskolor baseras på materialism som motsäger de gudomliga islamska lärorna, sade storayatollan Ali Khamenei i ett tal i statlig tv."
  • "Påven upprepade temat för sitt besök och uppmanade unga katoliker att sky materialism och placera Jesus i centrum."
  • "– När vi förlorar oss i konsumism, materialism och individualism tappar vi bort viktiga värden och hinner inte med att uppleva vilken tillgång det är att ha tid för mänskliga relationer och vårt eget inre liv."

Vad betyder materialism inom generell ?

åsikten att materia är allt som finns; förnekandet av ande, livet efter detta och religion; ateism

Relaterat till materialism

tvivel

irrlära

inskränkthet

förnuft

sinnesstämning

Diskussion om ordet materialism

materialism

Substantiv

Översättningar

Vad betyder materialism inom generell, generell, generell ?

a desire for wealth and material possessions with little interest in ethical or spiritual matters

the doctrine that matter is the only reality

Diskussion om ordet materialism