intressesfär

intressesfären
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet intressesfär

  • "Men EU:s planer har hela tiden motarbetats av Ryssland, som vill behålla de gamla sovjetrepublikerna i en rysk intressesfär."
  • "Rysslands agerande under hösten visar att landet är berett att med näbbar och klor försvara sin intressesfär."
  • "De aktiva får göra egen reklam om denna inte inkräktar på förbundets intressesfär."
  • "Två är stormakter som värnar om sin intressesfär i det mineralrika Kongo."
  • "Ryssland fruktar att Ukraina, som man ser som en del av sin traditionella intressesfär, ska knytas allt närmare EU och Nato – och CIA."
  • "Ukrainas regering anser att det innebär att Ukraina löses upp som stat och att de östra delarna blir en rysk intressesfär."
  • "Termen ” uppdämning ” hade att göra med att man oroade sig för att Sovjet – som också skedde i Östeuropa – skulle vidga sin intressesfär alltmer genom att kuppa igenom kommunistiska regimer i europeiska länder."
  • "Venezuela däremot är i hans perspektiv en naturlig del av USA:s intressesfär – bara ett stenkast bort och med världens största kända oljereserv."
  • "Ukraina ses traditionellt av ryska ledare som en rysk intressesfär."
  • "Väst skulle då ur rysk synvinkel göra en framstöt österut och alliera ett land som Ryssland ansåg tillhörde dess intressesfär."

Vad betyder intressesfär inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
ett område eller en region över vilken en stat eller organisation har betydande kulturella, ekonomiska, militära, strategiska eller politiska intressen http://sv.wikipedia.org/wiki/Intressesf%C3%A4r

Diskussion om ordet intressesfär