stödjepunkt

stödjepunkten
stödjepunkter
stödjepunkterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till stödjepunkt

Hur böjs ordet stödjepunkt på svenska?

Obestämd singular: stödjepunkt
Bestämd singular: stödjepunkten
Obestämd plural: stödjepunkter
Bestämd plural: stödjepunkterna

Hur används ordet stödjepunkt

  • "Indien blir en allt viktigare stödjepunkt i Asien för USA."

Vad betyder stödjepunkt inom bildligt ?

punkt som stödja|stödjer något, ofta bildligt om t.ex. område

Möjliga synonymer till stödjepunkt

Relaterat till stödjepunkt

hjälp

inflytande

avstånd

stöd

krigföring

grund

planmässighet

Diskussion om ordet stödjepunkt