jargon

jargon
jargoned
jargoned
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet jargon

jargon

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet jargon har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom nedsättande
  • Inom generell
lingvistik
nedsättande
generell

Ordet jargon inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Möjliga synonymer till jargon (inom lingvistik)

Ordet jargon inom nedsättande

Synonymer till jargon (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till jargon (inom nedsättande)

Ordet jargon inom generell

specialized technical terminology characteristic of a particular subject

Synonymer till jargon (inom generell)

Diskussion om ordet jargon

jar on

jar on
jarred on
jarred on
Verb

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet jar on