kommunikationsled

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet kommunikationsled

  • "en viktig kommunikationsled för de boende i området."
  • "Bron har varit kommunikationsled över Alsterälven i många år innan den 1981 togs ur det allmänna vägverket."
  • "Under tre år ska ett delvis EU-finansierat projekt utreda hur Kvarken kan utvecklas till en europeisk kommunikationsled."

Vad betyder kommunikationsled inom generell ?

väg som används för allmän trafik

Relaterat till kommunikationsled

genomgång

Diskussion om ordet kommunikationsled