konkurrera

konkurrerar
konkurrerade
konkurrerat
Verb

Översättningar

Synonymer till konkurrera

Hur böjs ordet konkurrera på svenska?

Presens: konkurrerar
Preteritum: konkurrerade
Supinum: konkurrerat

Hur används ordet konkurrera

  • "– Som man nu har upphandlat snedvrids förutsättningarna för leverantörer av bryggor att konkurrera på lika villkor, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ledamot av Konkurrenskommissionen i ett pressmeddelande."
  • "Det lilla vi fiskar borde ju kunna gå på den inhemska marknaden och säljas lokalt, men det är många många laster vi skickar till Europa och då får vi konkurrera med alla andra och då är det svårt att få det att gå runt, säger Morgan Broberg."
  • "Den rosaluddiga Mosippan trivs bäst på öppna ytor, där ingen annan vegetation kan konkurrera ut de små plantorna, som har svårt för att spridas och riskerar att dö ut eftersom det är en art som är beroende av skogsbränder."
  • "Rederiet ska också satsa på frakt för svensk basindustri samt en lågprissatsning för passagerare som ska konkurrera med lågprisflyget."
  • "– Då såg vi att det här är ju en typisk sådan person som vi på Skatteverket inte tycker ska kunna konkurrera med dem som försöker göra rätt för sig."
  • "– Det är en utmaning för hela länet att mildra bristen på arbetskraft så företagen kan växa samtidigt som vi behöver ingångar till arbetslivet för de som har svårast att konkurrera om jobben, menar Nada Mladenovic, chef Arbetsförmedlingen Karlskrona Ronneby."
  • "Nu ser vi tecken på att även andra grupper som har svårare att konkurrera om jobben får ta del av uppgången, även om det går långsamt, säger Nada Mladenovic, chef på Arbetsförmedlingen Karlskrona Ronneby."
  • "– Det finns farhågor att den både kan slå ut och konkurrera om utrymme och mat med inhemska arter, men även att de kan påverka snäckor och musselbeståndet negativt, säger Martin Stålhammar."
  • "I Karlskrona blir det dock inget VM-arrangemang från kommunens sida som gör bedömningen att inte visa matchen på storbildsskärm eftersom man inte vill konkurrera med det lokala näringslivet."
  • "Att placera byggnaden på Stortorget i Karlskrona, är inte för att konkurrera med kyrkorna, menar Hans Juhlin."

Vad betyder konkurrera inom geografi ?

delta i konkurrens, tävla (på en fri marknad)

Möjliga synonymer till konkurrera

Relaterat till konkurrera

motståndare

strid

avund

samtidighet

utjämning

motstånd

motsats

Diskussion om ordet konkurrera