processa

processar
processade
processat
Verb

Översättningar

Synonymer till processa

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet processa på svenska?

Presens: processar
Preteritum: processade
Supinum: processat

Hur används ordet processa

 • "Fast jag ska heller inte sticka under stol med att jag också tycker det är väldigt roligt att processa i domstol."
 • "Men att processa mot ett försäkringsbolag kan kosta över en miljon kronor om man skulle förlora tvisten."
 • "Direkt på den larmsiffran kommer nästa, tagen ur ett annat sammanhang, som jag också ska processa."
 • "Visualisering – att processa, tolka och visa upp komplexa data i en lättillgänglig visuell form är en specialistkunskap i Göteborgsregionen."
 • "En insektshjärna är så liten att den bara klarar att processa den absolut viktigaste informationen."
 • "Visualisering – att processa, tolka och visa upp komplexa data i en lättillgänglig visuell form är en specialistkunskap i Göteborgsregionen."
 • "Han är övertygad om att kroppen inte mår bra av att ständigt tvingas att processa mat."
 • "Hur stor är efterfrågan bland kunder för att processa data på ett grönt sätt?"
 • "När resultatet är tillräckligt bra låter man programmet processa de övriga dokumenten."
 • "Jag känner att jag måste processa det här och prata med mina medlemmar innan jag kommenterar något i media, säger Jonas Elmblad, skyddsombud på Kommunal, till SVT Nyheter Halland."
 • "Hur stor är efterfrågan bland kunder för att processa data på ett grönt sätt?"
 • "När resultatet är tillräckligt bra låter man programmet processa de övriga dokumenten."
 • "Jag känner att jag måste processa det här och prata med mina medlemmar innan jag kommenterar något i media, säger Jonas Elmblad, skyddsombud på Kommunal, till SVT Nyheter Halland."
 • "Vi följer utvärderingarna och detta är något vi behöver processa med polisen i vår samverkansgrupp, säger han."
 • "Det får vi processa med Skånetrafiken, säger Christian Orsing."
 • "Nu är det vår tur att rättsligt processa IS-krigarna."
 • "Men vi får processa just det här förslaget om hur vi ska gå vidare med det för det har vi inte hunnit göra riktigt än,"
 • "Samtliga advokater i Södertäljemålet protesterar i en unik inlaga till tingsrätten mot åklagarnas sätt att processa, och varnar för att de kan tvingas begära att rättegången avbryts."
 • "Advokaterna i rättegången mot Södertäljenätverket är starkt irriterade på åklagarnas sätt att processa."
 • "- Att processa information från e-post, sociala nätverk och dokument och försöka ta in allt samtidigt kan vara svårt, konstaterar Mo Costandi."

Ordet processa har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom teknik
juridik
teknik

Vad betyder processa inom juridik ?

låta genomgå en kemisk, eller teknisk, process

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till processa (inom juridik)

Möjliga synonymer till processa (inom juridik)

Relaterat till processa (inom juridik)

tvedräkt

domstolsförhandling

anklagelse

strid

göromål

laglighet

Ordet processa inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till processa (inom teknik)

Möjliga synonymer till processa (inom teknik)

Diskussion om ordet processa