kutter

kuttret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kutter

Fotograf: Wikipedia

Ordet kutter har 2 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom sex
fåglar
sex

Vad betyder kutter inom fåglar ?

enmastat segelfartyg med två försegel

Översättningar (inom fåglar)

Engelska
  • coo  [ fåglar ]

Diskussion om ordet kutter

kutter

kuttern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar (inom sex)

Engelska

Synonymer till kutter (inom sex)

Hur används ordet kutter

  • "En kutter har fått senapsgas i trålen under fiske nära Bornholm i södra Östersjön."
  • "Brand på kulturmärkt kutter"

Vad betyder kutter inom sjöfart ?

Fotograf: Wikipedia
ett mindre segelfartyg. Ordets betydelse har ändrats med tiden och numera kan flera betydelser särskiljas. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kutter

Relaterat till kutter

fartyg

Diskussion om ordet kutter