farkost

farkosten
farkoster
farkosterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till farkost

farkost har undergrupp

Hur böjs ordet farkost på svenska?

Obestämd singular: farkost
Bestämd singular: farkosten
Obestämd plural: farkoster
Bestämd plural: farkosterna

Hur används ordet farkost

 • "Under de senaste årens kalla vintrar och svåra isförhållanden har den gamla hydrokoptern satts in vid flera tillfällen, men eftersom den är gammal och sliten är det nu dags för en lite modernare farkost."
 • "Apor som dyker upp mitt i skogen, färgglada fåglar som sitter kors och tvärs och en rödmålad farkost som lyser som en stark färgklick mitt på ön."
 • "Likheter med rysk farkost"
 • "De båda rapportskrivarna vill inte säga något om vilken nationalitet som den här dykfarkosten kan ha haft, men pekar på att det är känt att Ryssland tidigare har använt en farkost, kallad Triton, för trupptransporter."
 • "Men det är ett känslosamt beslut att låta sin gamla farkost segla in i båthimlen."
 • "Åtta procent rörde handels- och passagerarfartyg och sju procent gällde personer som hamnade i nöd utan farkost, som simmare."
 • "– Antalet ärenden som rör personer utan farkost, till exempel simmare, har nästan fördubblats sedan motsvarande period förra året."
 • "Några av bandmedlemmarna är timmermän och för två år sedan tillverkade de tillsammans med sina vänner en märklig farkost, en 1800-talsvagn av trä som drivs av vinden."
 • "Om det nu är en farkost så är den av mindre typ, säger Anders Grenstad till SVT."
 • "Försvaret har inte lyckats hitta någon farkost och försvarets förmåga har ifrågasatts."
 • "Under de senaste årens kalla vintrar och svåra isförhållanden har den gamla hydrokoptern satts in vid flera tillfällen, men eftersom den är gammal och sliten är det nu dags för en lite modernare farkost."
 • "Apor som dyker upp mitt i skogen, färgglada fåglar som sitter kors och tvärs och en rödmålad farkost som lyser som en stark färgklick mitt på ön."
 • "Likheter med rysk farkost"
 • "De båda rapportskrivarna vill inte säga något om vilken nationalitet som den här dykfarkosten kan ha haft, men pekar på att det är känt att Ryssland tidigare har använt en farkost, kallad Triton, för trupptransporter."
 • "Men det är ett känslosamt beslut att låta sin gamla farkost segla in i båthimlen."
 • "Åtta procent rörde handels- och passagerarfartyg och sju procent gällde personer som hamnade i nöd utan farkost, som simmare."
 • "– Antalet ärenden som rör personer utan farkost, till exempel simmare, har nästan fördubblats sedan motsvarande period förra året."
 • "Några av bandmedlemmarna är timmermän och för två år sedan tillverkade de tillsammans med sina vänner en märklig farkost, en 1800-talsvagn av trä som drivs av vinden."
 • "Om det nu är en farkost så är den av mindre typ, säger Anders Grenstad till SVT."
 • "Försvaret har inte lyckats hitta någon farkost och försvarets förmåga har ifrågasatts."

Ordet farkost har 2 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom fordon
sjöfart
fordon

Vad betyder farkost inom sjöfart ?

teknisk anordning för transport

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till farkost (inom sjöfart)

farkost har undergrupp (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till farkost (inom sjöfart)

Relaterat till farkost (inom sjöfart)

fartyg

sjöresa

Ordet farkost inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Engelska

Synonymer till farkost (inom fordon)

Möjliga synonymer till farkost (inom fordon)

Diskussion om ordet farkost